Kupujúci:

Meno a priezvisko ………………………………………………

Adresa …………………………………………………………………

Telefón a e-mail …………………………………………………

Predávajúci:

RAWlife s.r.o., Svätoplukova 947/25, 900 26 Slovenský Grob, IČO: 47790601 DIČ: 2024099418

Vážení,

dňa ……………………… som prostredníctvom vášho eshopu www.doggiesdream.sk s Vami uzavrel (a) kúpnu zmluvu.

Číslo daňového dokladu (faktúry) …………………………………

Tento tovar som prevzal(a) dňa ………………………………………

Vzhľadom k tomu, že zmluva bola uzavretá pomocou internetu, tj. Typického prostriedku komunikácie na diaľku, rozhodol (a) som sa využiť svoje právo podľa zákona č. 102/2014 Z.z., v platnom znení, a týmto oznamujem, že od vyššie uvedenej kúpnej zmluvy odstupujem.

Od zmluvy odstupujem v plnom rozsahu, tj. Vraciam všetko, čo je uvedené na faktúre ÁNO / NIE *

(nehodiace sa prečiarknite, ak nevraciate všetko, vypíšte zoznam tovaru)

Zoznam tovaru, ktorý vraciam:

………………………………………… v počte …………… ks

………………………………………… v počte …………… ks

………………………………………… v počte …………… ks

………………………………………… v počte …………… ks

Tovar Vám zasielam späť a zároveň Vás žiadam o poukázaní kúpnej ceny (uvedené na daňovom doklade, ak tak bolo) vo výške …………………… €, v prospech môjho bankového účtu (IBAN) č. …………………………………………………………….………, najneskôr do 14 kalendárnych dní od doručenia tohto odstúpenia od zmluvy.

V ……………………, dňa …………………

………………………………………….

(vlastnoručný podpis)